embrace
morse
fence
möbius
staal
sta.ti.g
partner-ringen
tekst-ringen
morse-alfabet
braille-ringen
twins-collier
prijslijst links titaan oorsieraden goud

Maximum 8 karakters per ring.
Van tekst naar morse naar pagina 2
titanium met of zonder kleur
Vuur in de nacht en rook overdag zijn eeuwen lang de enige manieren geweest om zeer snel te kunnen communiceren over grote afstand. Om elkaar te kunnen verstaan moest men van tevoren afspraken maken over de betekenis van de signalen. Het spreekt voor zich dat men voor het welslagen van de communicatie sterk afhankelijk was van de weersomstandigheden. In 1809 demonstreerde de Duitse arts S. Sömmering een primitieve telegraaf die berustte op de ontwikkeling van gasbelletjes in een galvanobad. Andere wetenschappers ontwikkelden toestellen waarbij gebruik werd gemaakt van de uitslag van naalden. Ook in Amerika werd druk geëxperimenteerd, Samuel Morse¹) werkte aan een apparaat dat berustte op de aantrekking van een schrijfstift door een magneet. De eerste telegraafverbinding tussen twee steden kwam tot stand in 1844. De eerste verbinding over zee tussen Dover en Calais 7 jaar later in 1851.


Door de ontwikkelingen in de natuurkunde was men in staat te communiceren met de snelheid van het licht. Samuel Morse¹) ontwikkelde de taal die nodig was om vlot met het nieuwe medium te kunnen werken. De welbekende streep-punt code; het geheimzinnige gepiep op de radio dat af en toe opdook tijdens het zoeken naar een station en associaties opriep met schepen in nood op volle zee, kolen en stoommachines. Radio Londen had tijdens de tweede wereldoorlog als herkenningsmelodie de drie doffe tonen gevolgd door een langgerekte toon voorstellende… ‘punt punt punt streep’ de V van victorie! In 1943 werd het 5 cent muntstuk van Canada van een nieuwe keerzijde voorzien, ontworpen door Thomas Shingles. De tekening stelde een grote V van "Victory" voor met een toorts, die de cijfers van het jaartal in twee verdeelde. De rand, inplaats van de traditionele vermelding, droeg de boodschap in morse-code "We win when we work willingly"( Wij winnen als we werken met bereidwilligheid). De morsecode was nog tot zeer recent in gebruik. Met de opkomst van de moderne elektronica is de morsecode grotendeels historie. Het morse alfabet is geniaal in zijn soberheid, het is opgebouwd uit punten en strepen. De verschillende combinaties van punten en strepen coderen voor een letter of een cijfer en zelfs leestekens, ideaal als geheimtaal!


In de late jaren '80 van wat nu alweer de vorige eeuw is werd in het atelier geëxperimenteerd met allerlei mogelijkheden om tekst en vorm met elkaar te verenigen, hetgeen resulteerde in een collectie braille-sieraden en kort daarna de morsecollectie. Er zaten nog enkele adders onder het gras; om bijvoorbeeld morsetekens in een ring aan te brengen moest eerst een computerprogramma gemaakt worden dat geschreven tekst om kon zetten in morsecode en tegelijkertijd een verdeling kon maken in graden, minuten en seconden zodat tekst rondom kon worden gefreesd. Pas na dat dit was gelukt kon een aanvang worden gemaakt met de collectie. Het uitgangspunt was een sieraad met geïntegreerde tekst teneinde een naam of kleine persoonlijke boodschap te kunnen aanbrengen zonder dat de drager er mee te koop loopt. Om de eerste presentatie te kunnen doen in de vitrines moest een standaard tekst worden verzonnen zodat het sieraad ook direct verkocht kon worden.


Love werd de standaard tekst die nog steeds wordt gebruikt. Maar de meeste kopers geven de voorkeur aan hun eigen tekst of initialen. De collectie is in de loop der jaren steeds gegroeid, uitgebreid en weer aangepast zodat er nu een keuze is uit diverse stijlen en materialen; van 18 karaat goud tot en met kunststof. Praktische trouwringen maar ook hele gewaagde, forse ringen voor bijzondere gelegenheden. Iemand die altijd moet functioneren zal uit praktische overwegingen veeleer een keuze maken uit de minder opvallende modellen uit de basis-collectie. De hoofdmoot van de collectie bestaat uit ringen, daarnaast zijn er hangers, een armband en manchetknopen. Sinds kort is het ook mogelijk meer tekst in een ring te plaatsen door gebruik te maken van freesjes met een kleinere diameter. Deze optie is beperkt tot de collectie ‘blue inch’. Door de grote ervaring die wij inmiddels met deze collecties hebben lukt het ons deze binnen zeer korte termijn te leveren.


S.o.s…’save our souls’ wellicht de meest bekende toepassing van de morsecode; door te blijven volhouden, heeft de marconist van de in 1912 in nood verkerende Titanic, nog 700 mensenlevens gered. De Internationale Maritieme Organisatie heeft de morsecode afgeschaft met ingang van 1 februari 1999. Het leger blijft echter gebruik maken van morse omdat zelfs in slechte atmosferische omstandigheden nog een goede ontvangst mogelijk is. Op internet zijn tal van morsesites te vinden; zo kan men er bijvoorbeeld bouwtekeningen vinden van seinsleutels, allerlei cursussen, het morsealfabet, software, handige ezelsbruggetjes om de code te kunnen onthouden, info over Samuel F.B. Morse enz. Liefhebbers kunnen gerust zijn; de taal wordt nog steeds geleerd.

¹) In historische en wetenschappelijke kring is discussie over de daadwerkelijke rol van Samuel Morse.

© MMII Jan Pycke. Alle rechten voorbehouden.
morse® is a registered trademark.

€ 225,-
€ 215,-
€ 155,-
€ 170,-
Tekst: maximaal 2 karakters.
€ 225,-
pagina 2 | home | top