Colofon

Tekst: Jan Pycke


Fotografie: Frans Grummer, Hans Klinkers, Jan Pycke


Vertaling Engels: Hans Thielen


Vertaling Duits: Erica Dresselhaus


Technisch advies: Gaston Castermans


CAD CAM: Jan Pycke


Flash design: Khanh Ly


Webdesign:


© MMI Jan Pycke. Alle rechten voorbehouden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever
mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt en of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media of op welke andere wijze ook.
home