home
De ontwerpfilosofie van de maker is bedoeld als handvat voor zowel productie als de verkoop. Ze vindt haar bestaansrecht in het streven naar orde en continuïteit. Ze stoelt op de volgende gedachte: het bedenken van grensverleggende sieraden of designproducten is relatief eenvoudig omdat het in alle gevallen de betreding van nieuw terrein betreft en de ontwerper zich dus gedeeltelijk aan de beoordeling ontrekt, het is het voordeel van de twijfel. Aan nog nooit vertoonde producten kunnen immers geen eisen worden gesteld. Anders is het bij het bedenken van sieraden waarbij draagbaarheid marktgerichtheid, productie en prijs een rol spelen. Hierover moet veel gerichter worden nagedacht. Vernieuwingen worden, althans in dit vak, meestal gedemonstreerd door nieuwe materialen en technieken en niet door nieuwe opvattingen. Welgemeende soberheid is dan ook terughoudendheid…….Terughoudendheid betekent onder andere meer aandacht voor de ontwikkeling van het bestaande in plaats van almaar nieuw. Automotoren zijn anno 2000 nog steeds gemodificeerde stoommachines, hun verleden is noodgedwongen één langgerekte verbetering. De steeds kortere omlooptijd van nieuwe producten werkt inflatie van de geest in de hand. Dan brandt de kaars aan twee kanten. Alle reden voor de ontwerper om afstand te nemen.


© MMII Jan Pycke. Alle rechten voorbehouden.

Webdesign:
home